Usposabljanje za delo

  • Tečaj za voznike viličarjev
  • Tečaj vodenja dvigal s tal
  • Tečaj za vodenje mostnih žerjavov
  • Tečaj varjenja (število ur in cena je odvisna od tehnike varjenja)
  • Tečaj iskrenja
  • Tečaj za upravljalce plinskih peči
  • Tečaj za ogrevalce

varjenje vilicar zerjav