Tuji jeziki

Tečaji tujih jezikovgoabroad.com_

V IZOBRAŽEVALNEM CENTRU SMERI RAVNE VAM NUDIMO MOŽNOST VKLJUČITVE V ZAČETNE IN NADALJEVALNE TEČAJE:

 • ANGLEŠČINE, NEMŠČINE, RUŠČINE (z naravno govorko), FRANCOŠČINE, …

(Mogoče je tudi učenje ŠPANSKEGA JEZIKA.)

Izvajamo:

 • SPLOŠNE in POSLOVNE tečaje tujih jezikov,
 • OSVEŽITVENE tečaje,
 • INDIVIDUALNE tečaje ter
 • krajše TEMATSKE in SPECIALIZIRANE jezikovne delavnice.

Omogočamo vam usposobitev na vseh štirih SEGMENTIH JEZIKA (govornem, slušnem, bralnem in pisnem), POVEZANO S STROKOVNIM PODROČJEM, ki ga morate obvladati.

SPLOŠNI TEČAJI so razvrščeni v več stopenj po 50 ur in potekajo od začetne stopnje naprej.

Na začetnem tečaju udeleženci po sodobnih učnih pristopih in metodah pridobite osnovno besedišče ter preproste slovnične strukture za sporazumevanje v tujem jeziku.

V nadaljevalnih stopnjah različnih zahtevnosti, udeleženci pridobite in razširite osnovno znanje na komunikativen način, z zahtevnejšimi jezikovnimi strukturami. Naučite se komunicirati in širite besedni zaklad. Za tiste, ki niste prepričani glede predznanja, izvedemo brezplačni uvrstitveni test.

 

SPECIALIZIRANE, KRAJŠE OBLIKE oz. do 30-urne delavnice, so namenjene dopolnitvi ali nadgradnji rabe tujega jezika, glede na stroko ali funkcijo oz. delovno mesto.


 

PREDNOSTI IZVAJANJA JEZIKOVNIH TEČAJEV NA SMEREH:

 • Tradicija: V letu 2014 smo na Smereh praznovali 20 let obstoja, kar veliko pove. Imamo tradicijo.
 • Prilagojen obseg tečajev: 50 ali 40-urni jezikovni tečaji ter 20 do 30-urne krajše delavnice.
 • Individualni pristop, delo v manjših skupinah v sproščenem vzdušju.
 • Ciljno usmerjeni tečaji z želeno terminologijo, učenje skozi resnične pogovorne situacije (v formalnem in neformalnem okolju).
 • Usklajenost programov z evropskimi jezikovnimi standardi (A1–C2) na vseh štirih ravneh (govorno in pisno izražanje ter slušno in bralno razumevanje). Nudimo kontinuirano usposabljanje od začetne stopnje do spopolnjevalnih programov. Evropska jezikovna lestvica = link
 • Usposobljeni in izkušeni izvajalci tečajev: Pedagoško in strokovno usposobljeni izvajalci, z dolgoletnimi izkušnjami na področju poučevanja odraslih.
 • Ugodnosti: Možnost obročnega plačila za samoplačnike, brezplačen preizkus znanja in svetovanje pred vključitvijo v teč
 • Fleksibilnost izvedbe glede časa, vsebine in dinamike učenja (prilagojeno interesom, potrebam in predznanju udeležencev). Izvedba v učilnicah Smeri oz. po dogovoru v prostorih naroč
 • Skrbno izbrano gradivo, prilagojeno specifičnim potrebam,…
Evropska jezikovna lestvica A1-C2