Tedni vseživljenjskega učenja

 

 

 

 

 

TEMATSKI KOORDINATOR
TVU 2023

 • V ponedeljek, 15. maja je po Sloveniji začela potekati največja vseslovenska promocija vseživljenjskega učenja in izobraževanja, poimenovana Tedni vseživljenjskega učenja 2023.
 • Letošnji Tedni vseživljenjskega učenja praznujejo že 28. rojstni dan in bodo potekali od 15. maja do 18. junija. V tem času se pod okriljem nacionalnega koordinatorja (Andragoški center Slovenije) v Sloveniji povežejo raznovrstni izvajalci izobraževanja in učenja ter udeleženci vseh generacij. Tako prikaže vseobsežnost vseživljenjskega učenja: life long (skozi celo življenje posameznika) in life wide (različne izobraževalne vsebine in različni dogodki in pristopi s področja učenja in izobraževanja).

 

NAMEN IN CILJI TVU SO ŠTEVILNI:

Najpogosteje se nanašajo na:

 • spodbujanje ter ozaveščanje o pomenu in potrebi po vseživljenjskem učenju,
 • prebujanje radovednosti in vedoželjnosti,
 • seznanjanje javnosti z možnostmi za učenje in izobraževanje,
 • zagotavljanje informacij o možnostih vključevanja v različne oblike in pristope učenja v lokalnem okolju in seznanjanje o dosežkih v učenju,
 • prikazovanje, da je učenje življenje, da učenje človeka krepi in radosti, …

 

VSEBINSKE POSEBNOSTI  oz. SKUPNE  AKCIJE TVU 2023

 • Evropsko leto spretnosti (krovna tema TVU 2023),
 • Učenje je življenje – naj krepi in radosti!
 • Beremo skupaj – za znanje in zabavo!
 • Zelena in digitalna preobrazba družbe
 • Starajoča se družba in medgeneracijsko povezovanje
 • Učenje in kultura – z roko v roki
 • Zdrav duh v zdravem telesu
 • Vključenost in izzivi večkulturnosti (ranljivi za ranljive)
 • Osebne (čustvene) in medosebne spretnosti
 • Državljanske spretnosti
 • Medijska pismenost

Skupne akcije/teme gostujočih mrež/projektov:

 • Dan za kakovost
 • Finančno pismen.si, ni te strah prihodnosti.

 

SMERI D.O.O. RAVNE NA KOROŠKEM – TEMATSKI KOORDINATOR  TVU 2023

 • V izobraževalnem centru Smeri Ravne smo se v letošnjem letu odločili, da se v TVU 2023 ponovno vključimo kot tematski koordinator na vsebinsko področje »STARAJOČA SE DRUŽBA IN MEDGENERACIJSKO POVEZOVANJE«.
 • Kot TEMATSKI KOORDINATOR prireditev in dogodkov v Tednih vseživljenjskega učenja 2023, želimo opozoriti na izzive dolgožive/ starajoče se družbe, med drugim pred nas postavlja potrebo po vseživljenjskem učenju in medgeneracijskem povezovanju in sodelovanju med generacijami na vseh področjih našega življenja in delovanja.

S prireditvami in dogodki v naši koordinaciji želimo opomniti in opozoriti, da morajo vse generacije – od povojnih baby boomerjev, x genracije, y generacije do milenijcev in »zet« generacije, stopiti v korak s spremembami, se jim z učenjem in medsebojnim spoznavanjem ustrezno prilagoditi in se naučiti živeti v dolgoživi družbi / starajoči se družbi. Tega se moramo zavedati pripadniki vseh generacij in temu primerno ravnati, kajti generacije se med seboj razlikujejo – poleg letnice rojstva tudi po vrednotah, pričakovanjih, načinih delovanja in komunikaciji, znanjih in veščinah, dogodkih, ki so jih zaznamovali, …

 • Tako v Evropi, kot tudi v Sloveniji, se prebivalstvo stara. Pričakovana življenjska doba se podaljšuje in starejšim sodobne razmere omogočajo, da so tudi po 65-tem letu aktivni ali na področju trga dela ali na drugih področjih delovanja v družbi.V ta namen se morajo ljudje učiti za obvladanje sprememb ter pripravljenost in usposobljenost za medgeneracijsko spoznavanje, sodelovanje in povezovanje.
  V današnjem času se ali na delovnem ali izven delovnega področju srečujejo in morajo sobivati vsaj ŠTIRI ali celo pet generacij, ki se med seboj zaradi okoliščin, v katerih so odraščali, se šolali in delovali, zelo razlikujejo – tako po temeljnih vrednotah, po pogledu na življenje, po načinu komuniciranja in socialnih veščinah, digitalnih kompetencah, znanju tujih jezikov, …
 • Mlajši imajo več sodobnega znanja, starejši pa več izkušenj in modrosti. Za kvalitetno aktivno življenje obojih je potrebna v starajoči se družbi zavestna odločitev za medgeneracijsko sodelovanje in povezovanje. In kot pravi prof. soc. in slov. doc. dr. Bojan Macuh: »Starejši so neizčrpen vir znanja in izkušenj, primanjkuje pa jim tistih znanj in sposobnosti, ki jih zaradi časa, v katerem so živeli, niso pridobili.«
 • K sodelovanju smo letos pritegnili preko 40 podizvajalcev iz občin Ravne na Koroškem in Prevalje ter v manjši meri iz občin Dravograd, Črna na Koroškem in Mežica (društva, oba medgeneracijska centra, vrtce, osnovne šole in eno srednjo šolo, občine, kabelske televizije ter podjetja v lokalnem okolju). S podizvajalci v TVU smo opravili veliko aktivnosti, da smo uskladili naša pričakovanja za pripravo in izvedbo programa v TVU 2023, na temo »Starajoča se družba in medgeneracijsko povezovanje«, in sicer:- vrtci in osnovne šole bodo pripravili večgeneracijske bralne urice ter športne aktivnosti s starši, starimi starši / upokojenimi učiteljicami;
  – društva bodo pripravila aktivnosti, vezane na temo starajoče se družbe in povezovanja več generacij
  – v sodelujočih podjetjih bo dan poudarek prenosu znanja in izkušenj med pripadniki različnih generacij in vzpostavitvi povezovalnega vzdušja v delovnem okolju oz. izvedba krajše raziskave o medgeneracijskem učenju in prenosu znanj med generacijami v podjetju.

 

Skupne povezovalne prireditve v koordinaciji prireditev in dogodkov so:

 • Skupno odprtje TVU 2023 na Ravnah na Koroškem (29. 5. 2023, ob 11. uri, v sejni sobi Občine Ravne na Koroškem), s predavateljem Andrejem Pešcem, na temo »Medgeneracijskega učenja« in prispevkom Katje Šoba Pavlinič o »Razvoju oskrbe za starejše v občini Ravne«.
 • Na Prevaljah izvedeno Odprtje tednov vseživljenjskega učenja in Odprtje razstave Simfonija cvetja (15. 5. 2023, ob 18. uri, v Grošljevi galeriji Družbenega doma na Prevaljah, sodelujeta DU Prevalje in ADK – Univerza za 3. življenjsko obdobje Ravne na Koroškem).
 • Izvedli smo anketo na temo »Starajoča se družba in medgeneracijsko povezovanje – medgeneracijsko učenje«. Zanimalo nas je, kaj se starejši učijo od mlajših in obratno, kaj mlajši od starejših. V anketi so sodelovali vrtci (otroci, v obliki kratkega skupinskega intervjuja pod vodstvom strokovnih sodelavk), učenci osnovnih šol (Dravograd, Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica), dijaki Srednje šole Ravne, društva ter zaposleni v podjetjih. Skupaj je bilo vključenih preko 150 posameznikov, razdeljenih v tri starostne skupine – mlajša, srednja in starejša).
  Raziskava nam je dala zanimiv vpogled v učenje, prenos vrednot, dediščine in socialnega kapitala med generacijami.
 • Kabelske televizije v Mežiški dolini bodo ozaveščale o problematiki starajoče se družbe, predvajale slogane in različne vsebine na temo starajoče se družbe in medgeneracijskega povezovanja.

 

Smeri, d.o.o. – tematski koordinator TVU 2023

Koroška cesta 14
2390 Ravne na Koroškem
02 82 20 631
Zala – 02 82 18 608