SPECIALIZIRANE DELAVNICE ANGLEŠKEGA JEZIKA

VABLJENI V TEČAJ ESPERANTA – NOVOST NA KOROŠKEM !!!
3. 2. 2018
VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
24. 5. 2018

image012

VABLJENI V TEMATSKE DELAVNICE ANGLEŠKEGA JEZIKA !!!

(individualno: 1-2 udeleženca ali v manjših skupinah: 3-4 udeleženci)

V prihajajočih pomladnih mesecih vam ponujamo pester izbor tematsko orientiranih delavnic v angleškem jeziku, v obsegu 15 ali 30 pedagoških ur (oz. pod dogovoru), s katerimi boste izboljšali učinkovitost uporabe angleškega jezika na svojem področju.

 

Odločite se lahko za sledeče sklope:

ANGLEŠČINA V RAČUNOVODSTVU (English for Accounting)

Imate tujega lastnika? Morajo biti vsi obrazci in poročila napisana tudi v angleškem jeziku?

Potem je to prava delavnica za vse računovodje ali finančnike. Izboljšajte vaše znanje angleščine s tematsko orientirano delavnico, kjer boste:

 • Osvojili ključno besedišče s področja računovodstva,
 • Spoznali različne naloge računovodij, od pisanja bilanc do presoj, izračunov stroškov, investicij,
 • Dopolnili znanje o navezovanju stikov, vljudnostnih pogovorov – osebno ali po telefonu, predstavitvah, …

PREDSTAVITEV V ANGLEŠKEM JEZIKU (English for Presentations)

Če vaše delovno mesto zahteva pripravo različnih predstavitev, potem vam je ta delavnica pisana  na kožo.

Izboljšajte vaše znanje s tematsko orientirano delavnico, kjer boste:

 • Postali boljši pri strukturiranju in organizaciji vaših predstavitev glede na slušatelje,
 • Osvojili besedišče in fraze, ki pritegnejo občinstvo,
 • Spoznali govorico telesa,
 • Spoznali orodja in pripomočke,
 • Osvojili znanje glede učinkovitega opisovanja grafov, tabel,
 • Spoznali strategije za dobro predstavitev, …

ANGLEŠČINA ZA TELEFONSKE POGOVORE (English for Telephoning)

 • Osvojili  boste ključno besedišče s področja telefoniranja,
 • Spoznali vljudne načine reševanja problemov,
 • Podrobno spoznali strategije pritožb, opravičil in dogovorov, …

ANGLEŠČINA IN ELEKTRONSKA POŠTA (English for Emails)

Koliko elektronske pošte napisane v angleščini prejmete ali pošljete? Ogromno? Ste se kdaj vprašali, ali je napisana pravilno?

Ste uporabili pravi register besed ali je mogoče preveč neuradna?

Izboljšajte vaše znanje pisanja elektronske pošte v angleščini s tematsko orientirano delavnico, kjer boste:

 • Osvojili strukturo elektronske pošte,
 • Dvignili vaše znanje uporabe besedišča na višji nivo,
 • Spoznali neformalno in formalno obliko pisanja ter s tem povezan jezik,
 • Osvojili besedišče odgovarjanja na različne vrste elektronskih pisem, da bodo le-ta čim bolj pravilna, vljudna, diplomatska, …

SESTANKI V ANGLEŠKEM JEZIKU (English for Meetings) 

Izboljšajte vaše znanje angleščine s tematsko orientirano delavnico, kjer boste:

 • Osvojili ključno besedišče za prisostvovanje ali vodenje sestanka, od neformalnega začetka (small talk) do sprejemanja odločitev,
 • Dobili napotke glede strukturiranja sestanka, ki bo prinesel pričakovane rezultate,
 • Izboljšali znanje vljudnostnih fraz in diplomatskega besedišča glede podajanja mnenj in predlogov, reševanja konfliktov, medkulturne komunikacije, vključno s poznavanjem vaše govorice telesa, …

ANGLEŠČINA PRI MARKETINGU IN OGLAŠEVANJU (English for Marketing & Advertising)

Ste strokovnjak na tem področju, a ne v angleškem jeziku? Želite prodreti na tuje trge?

Potem se udeležite naše tematsko orientirane delavnice, kjer boste:

 • Osvojili ključno besedišče marketinga,
 • Spoznali načine, kako najti stranko – raziskava trga, profili, zbiranje podatkov, telefonske raziskave,
 • Spoznali besedišče in načine načrtovanja marketinške strategije,
 • Dopolnili vaše znanje glede marketinških orodij,
 • Izboljšali stike z javnostjo – v ustni in pisni obliki,
 • Spoznali jezik navezovanja stikov na sejmih ali pri drugih formalnih ali neformalnih oblikah srečevanj, …

ANGLEŠČINA ZA PRODAJO IN NABAVO (English for Sales and Purchasing)

 • Osvojili  boste ključno besedišče s področja prodaje in nabave,
 • Spoznali načine navezovanja stikov – pisno in ustno,
 • Dopolnili vaše znanje o pisanju ponudb in povpraševanj,
 • Dobili napotke za uspešna pogajanja,
 • Podrobno spoznali načine reševanja problemov s strankami ali dobavitelji, …

ANGLEŠČINA PRI DELU S STRANKAMI – POSLOVNIMI PARTNERJI (English for Customer Care)

 • Pridobili boste veščine za dobro poslovanje s strankami,
 • Osvojili ključno besedišče pri pogovorih s strankami – osebno ali po telefonu,
 • Spoznali korake pridobivanja strank z vašo predstavitvijo, tudi z govorico vašega telesa,
 • Dopolnili znanje pisanja učinkovitih pisem in elektronske pošte,
 • Spoznali načine reševanja problemov in pritožb, …

ANGLEŠČINA PRI DELU S KADRI (English for Human Resources)

 • Osvojili boste besedišče za opisovanje službenih mest, izvajanja intervjuja, pisanja zaposlitvenih pogodb in drugih pisem,
 • Dopolnili znanje reševanja problemov, učinkovitih pogovorov in pogajanj,
 • Spoznali postopke pri zaposlovanju in načine ohranjanja dobrih odnosov med zaposlenimi, …

Vsebino delavnic in obseg lahko v celoti prilagodimo vašim željam in potrebam, prav tako vam lahko pripravimo še dodatne tematske delavnice.

Upamo, da smo vzbudili vaše zanimanje.

VEČ INFORMACIJ:

Telefon: (02) 82 631 ali 870 6618

E-pošta: info@smeri.si

 

Usmerite se v pravo smer – SMERI RAVNE !!!