Študijski krožki 2017

KRATKA PREDSTAVITEV IZVEDENIH ŠTUDIJSKIH KROŽKOV V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/17

V študijskem letu 2016/17 smo v sodelovanju z Andragoškim centrom RS v našem izobraževalnem centru izvedli 4 študijske krožke, ki jih je financiralo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Krožki so potekali pod vodstvom vodje in mentorice študijskih krožkov Ana Pavše. Teme letošnjih študijskih krožkov so bile zelo raznolike in so segale od področja vzgoje otrok, ekološke problematike, problemov priseljevanja v naše okolje ter priprave likovnih del, s katerimi smo počastili pomlad in oba marčevska praznika, ki sta posvečena ženskam. Nekaj osnovnih sporočil o spoznanjih v študijskih krožkih so člani krožkov zapisali v priloženih zloženkah. Člani krožkov enoglasno ugotavljamo, da smo o temah, ki smo se jih lotili, spoznali veliko novega. Glede na aktualnost problematike, pa bomo v jeseni nadaljevali tako glede vzgoje otrok kot priseljevanja tuje delovne sile v naše okolje kot glede krožnega gospodarstva.