PROJEKT: Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018 – 2022 (TPK 2018-2022)

image001  image003  image005

PRIDOBIVANJE TEMELJNIH IN POKLICNIH KOMPETENC 2018 – 2022

(TPK 2018 – 2022)

 

Namen javnega razpisa

Namen javnega razpisa je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

 

Cilj javnega razpisa

Cilj javnega razpisa je izboljšati temeljne in poklicne kompetence odraslih, ki so nižje izobraženi (manj kot štiriletna srednja šola oziroma vključno z ISCED 3 – nižje poklicno in srednje poklicno izobraževanje) in manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let.

 

Ciljna skupina

Ciljna skupina javnega razpisa so odrasli, ki so manj usposobljeni, nižje izobraženi (vključno z ISCED 3 – nižje in srednje poklicno izobraževanje), s poudarkom na starejših od 45 let, razen oseb, ki imajo status upokojenca, dijaka ali študenta.

 

Neformalni izobraževalni programi za odrasle

 

 1. sporazumevanje v slovenskem jeziku
 2. sporazumevanje v tujih jezikih na ravneh:
 • A1 (preživetvena raven),
 • A2 (vmesna raven),
 • B1 (sporazumevalni prag),
 • B2 (višja raven),
 • poslovna konverzacija B2 (višja raven),
 • konverzacija B1(sporazumevalni prag),
 • osvežitveni tečaj A1 (preživetvena raven),
 • osvežitveni tečaj A2 (vmesna raven),
 • osvežitveni tečaj B1 (sporazumevalni prag) in
 • osvežitveni tečaj B2 (višja raven)

 

 1. pridobivanje in zviševanje ravni pismenosti, temeljnih zmožnosti in izboljšanje splošne izobraženosti, ki vključujejo:
 • matematične kompetence ter osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji,
 • finančno pismenost,
 • učenje učenja,
 • socialne in državljanske kompetence,
 • samoiniciativnost in podjetnost,
 • odnos in odgovornost do dela, upravljanje s časom ipd.,
 • kulturno zavest in izražanje,
 • medgeneracijsko učenje in sodelovanje (mentorstvo, skupnostno učenje, ipd.),
 • trajnostni razvoj in zeleno gospodarstvo,
 • zdrav življenjski slog ipd.

 

PROGRAMI SO ZA VSE VKLJUČENE BREZPLAČNI!

(PROGRAMI ZA ZAPOSLENE IN BREZPOSELNE)

 

Projekt sofinancirajo

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropski socialni sklad.

 

Partnerji v projektu

Nosilec konzorcija: MOCIS, Center za izobraževanje odraslih Slovenj Gradec

Partnerji: Smeri, d.o.o., Ljudska univerza Ravne na Koroškem – LURA in A.L.P. Peca, d.o.o.

 

MOŽNOSTI VKLJUČITVE V PROGRAME SMERI, d.o.o.

Trajanje programov: 40 ur

Ciljna skupina: nižje izobraženi (vključno z ISCED 3 – nižje in srednje poklicno izobraževanje), s poudarkom na starejših od 45 let, razen oseb, ki imajo status upokojenca, dijaka ali študenta.

Predviden začetek: februar 2019

 

Programi:

TUJI JEZIKI – lahko se vključijo tudi BREZPOSELNI:
 • Nemški jezik (40-urni tečaji na vseh ravneh)
 • Angleški jezik(40-urni tečaji na vseh ravneh)
OSTALI PROGRAMI – vključijo se lahko samo ZAPOSLENI:
 • Slovenski jezik (40-urni tečaj)
 • Medgeneracijsko sodelovanje
 • Ohranjanje zdravja
 • in drugi programi.

 

 

Za več informacij se obrnite na nas!