Zaposleni

Direktorica

Ana Pavše, univ.dipl.org.

Strokovna delavka za področje izobraževanja in vodenja poslovnega sekretariata

Darja Breznik Šmon, oec.

Strokovna delavka za področje izobraževanja odraslih

Zala Zlatoper, univ.dipl. ped., smer andragogika

Programe izobraževanja in usposabljanja izvajajo usposobljeni profesorji in strokovnjaki iz posameznih strokovnih področij.