NAJAVA SEMINARJA: »AKTUALNO NA PODROČJU DELOVNIH RAZMERIJ«.

JESENSKI VPIS V TEČAJE TUJIH JEZIKOV – POHITITE S PRIJAVAMI!!!
13. 8. 2017
NOVOLETNO VOŠČILO S POVABILOM NA TEČAJE TUJIH JEZIKOV
12. 12. 2017

Business people working as a team at the office

Se pri delu s kadri srečujete s primeri, ko niste čisto prepričani, kako pravilno ravnati?

Imate nerazjasnjena vprašanja in dileme iz prakse, povezane z delovnimi razmerji in zakonodajo?

 

Če je vaš odgovor na katero od zgornjih vprašanj pritrdilen, potem vas vabimo, da se nam pridružite na seminarju –

»AKTUALNO NA PODROČJU DELOVNIH RAZMERIJ«,

kjer se bo priznani strokovnjak iz prakse posvetil vašim dilemam in vprašanjem.

 

KDAJ BO POTEKAL SEMINAR?

V sredo, 11. oktobra 2017, od 9. do 13. ure, v sejni sobi upravne zgradbe SIJ Metala Ravne.

 

Z NAMI BO:

Priznani odvetnik MIHA ŠERCER, z bogato prakso urejanja delovnih razmerij in s tem povezanih sporov kot odvetnik

in pred tem na različnih strokovnih in vodstvenih funkcijah v gospodarstvu.

Redno predava teme, povezane z delovnimi razmerji in je avtor številnih publikacij s tega področja,

vključno s knjigo Odpoved pogodbe o zaposlitvi (Uradni list RS, 2017).

 

unnamed 

VSEBINE, O KATERIH BOMO GOVORILI NA SEMINARJU :

 

Na seminarju bodo obravnavane trenutno najbolj aktualne oziroma pereče teme s področja urejanja delovnih razmerij,

v zvezi s katerimi bo poleg opozoril in priporočil s strani predavatelja predstavljena tudi najnovejša sodna praksa ter predvidene spremembe zakonodaje.

Obravnavane bodo predvsem naslednje teme:

 

v  Varstvo osebnih podatkov (nova EU Uredba, ki nadomešča ZVOP),

v  Zasebnost na delovnem mestu (kaj in kako daleč sme na tem področju delodajalec),

v  Varnost in zdravje pri delu ter prepoved mobinga in diskriminacije v luči možnih zahtevkov proti delodajalcu

(regresni zahtevki s strani ZZZS, odškodninska, prekrškovna in kazenska odgovornost delodajalca),

v  Ugotavljanje in sankcioniranje kršitev delavcev (disciplinski ukrepi, odpoved pogodbe o zaposlitvi in

druge možnosti delodajalca, postopek, roki, vključitev detektiva,…),

v  Delo na podlagi pogodbe o zaposlitvi za določen čas in na podlagi drugih pogodb civilnega prava

(omejitve, vprašanje obstoja elementov delovnega razmerja)

 

Predavatelj bo lahko odgovoril tudi na vprašanja udeležencev glede konkretnih primerov, s katerimi se srečujejo v praksi.

Vabimo vas, da vprašanja predavatelju posredujete že vnaprej in pri tem tudi sporočite katera kolektivna pogodba vas zavezuje.

 

PRIJAVA:

Prijave zbiramo do 4. oktobra 2017 – PRIJAVA

 

  • ZAGOTOVITE SI POPUST ZA ZGODNJO PRIJAVO (DO 31.8.2017)!