Univerza za 3. življenjsko obdobje

UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE RAVNE (ADK-U3O)

Smo ena od 49 univerz za tretje življenjsko obdobje, ki delujejo v slovenskem prostoru. Dejavnost Univerze za tretje življenjsko obdobje je namenjeno starejšim odraslim / upokojenim občanom Mežiške doline in poteka v okviru ADK – Andragoškega društva Koroške.

Razširjajmo obzorja!

Kaj je Univerza za tretje življenjsko obdobje?

je prostovoljno organizirano izobraževalno gibanje, namenjeno starejšim odraslim ali ljudem v tretjem življenjskem obdobju, kot je poimenovano obdobje po upokojitvi. Tretje življenjsko obdobje je čas, ki ga lahko posveti človek sebi in, ko se lahko začne človek bolj kot kadarkoli prej v življenju ukvarjati s stvarmi, ki ga veselijo, mikajo in zanimajo. Oživi lahko nekdanje sposobnosti, se loti uresničevanja neizpolnjene želje in si zastavi nove načrte za spoznavanje in odkrivanje tistega, česar poprej, ko je bil zaposlen in imel veliko opravka z družino ali drugimi obveznostmi, ni mogel in mnogokrat prav zaradi tega ni znal.

K uresničitvi zastavljenih ciljev v tretjem življenjskem obdobju lahko prispeva vključitev v študijske programe univerze za tretje življenjsko obdobje. Za človeka v tretjem življenjskem obdobju ima vključevanje v izbrane programe izobraževanje mnogotere pozitivne učinke (povzeto po dr. Findeisenovi, 1999):

 • Nadaljno osebnostno rast in razvoj, izgradnjo in pridobivanje samozaupanjaNemščina-nadaljevalna stopnja
 • Uspešno obvladanje sprememb in včasih tudi drugo kariero
 • Nadomestitev nekdanjega delovnega okolja z učno vsebino
 • Zadovoljevanje potrebe po koristnosti in odgovornosti do drugega.

Najbolj obiskani študijski programi so:

 • Likovno ustvarjanje
 • Oblikovanje iz gline
 • Tuji jeziki (nemščina, angleščina)
 • Računalniško opismenjevanje
 • Umetnostna zgodovina

RAZPIS ZA ŠTUDIJSKO LETO 2016/2017

 • OSNOVE FOTOGRAFIRANJA (20-urni program, začetna in nadaljevalna stopnja) NOVO !!!
 • LIKOVNO USTVARJANJE (50-urni program, začetna in nadaljevalna stopnja)
 • UMETNOSTNA ZGODOVINA (20-urni program, začetna in nadaljevalna stopnja)
 • OBLIKOVANJE GLINE (15-urni program, začetna in nadaljevalna stopnja)
 • ANGLEŠKI JEZIK (40-urni program, začetna in nadaljevalna stopnja)
 • NEMŠKI JEZIK (40-urni program, začetna in nadaljevalna stopnja)
 • RAČUNALNIŠKO OPISMENJEVANJE (20-urni program uporabe računalnika),
 • NOVINARSKI KROŽEK (30-urni program)
 • DRUGOPROGRAME ORGANIZIRAMO TUDI NA PODLAGI VAŠIH ŽELJA IN PREDLOGOV

 

Ker potekajo učne aktivnosti univerze v okviru društva, je potrebna včlanitev v Andragoško društvo Koroške – Univerza za tretje življenjsko obdobje, kar lahko uredite v prostorih podjetja Smeri, d.o.o..

Z izvajanjem programov bomo začeli v mesecu oktobru oz. ob zapolnitvi mest.

Član društva je upravičen na vključevanje v študijske skupine po društveni ceni in do vseh drugih prireditev, ki bodo potekale v okviru programa univerze (različna predavanja, tečaji, okrogle mize, razstave,…).

Več informacij lahko dobite na tel. št.:(02) 870 6619, ga. Ana Pavše ali na tel. št.: (02) 82 20 631..