Telefon: 02 82 20 631
email: info@smeri.si
Poslansto podjetja je organiziranje in izvajanje programov s področja
izobraževanja odraslih
, upravljanje človeških virov in promocija strategije
vseživljenskega učenja
Aktualne novice
Tečaj računalništva
Poteka razpis za vpis v tečaje računalništva za odrasle v šol. letu 2015/2016
Tuji jeziki
NAJ JEZIK NE BO VEČ OVIRA ZA UDEJANJANJE VAŠIH CILJEV!
Osnovni podatki
Smeri, svetovanje, izobraževanje in razvoj, d.o.o.
Koroška cesta 14,
2390 Ravne na Koroškem

Telefon/faks: 02 82 20 631
Email: info@smeri.si

TRR: 02470-0013806813
Davčna številka: SI 99679655
Matična številka: 5527856000
Pismo z novicami
Naše poslanstvo
prepoznati in ponuditi v našem okolju programe, ki jih podjetja in ljudje potrebujejo.

Vrednote, ki jim sledimo so:
  • fleksibilnost
  • strokovnost
  • celovita ponudba